week van 4 januari

31-12-2020

Vooruitzicht 2021.

We gaan ons weer wagen aan de meest moeilijke beursnotitie van het jaar. Namelijk een voorspelling doen voor het komende jaar. Het zal wederom een jaar worden dat in het teken zal staan van het Corona virus. Dit virus zorgde er in 2020 voor dat alle wijze lessen uit het verleden naar de prullenbak gezonden konden worden. Het was een jaar van extremen. Hoe het virus verder ontwikkeld of compleet wordt bestreden zal de koers gaan bepalen. Iedereen hoopt dat vanaf het tweede deel van 2021 het leven weer een beetje normaal op gang komt. Momenteel zitten we nog volop in het griep seizoen, wat de zaken ook niet makkelijk maakt. De eerste vaccins worden nu toegediend, maar het gaat nog wel een tijd duren, voordat iedereen is ingeënt. Dan nog is de vraag gaat iedereen zich inenten? Het eerste half jaar blijft dus in het teken staan van het herstel van de wereld economie. Krijgen we het virus compleet onder controle en kunnen we weer overgaan naar de orde van de dag? Verder krijgen we te maken met de verandering van de regering in Amerika. Ook dat zal de gemoederen nog wel bezig gaan houden. Maar ook in 2021 zal voorlopig alle aandacht gericht blijven op de gevolgen van het virus en wat de grote economieën gaan doen. De Dow-Jones en de S&P 500 sloten beiden op een record stand op 31 december 2020. Gaat datzelfde ook in 2021 gebeuren? Hier is onze kijk op wat er in 2021 gaat gebeuren.

                 

Wij verwachten voor 2021de volgende trends:

Rente:

We verwachten dat de Amerikaanse rente in 2021 voorzichtig gaat oplopen. Even leek het erop dat in 2020 de rente negatief zou worden in Amerika. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. In het laatste paar maanden, mede door de stijgende aandelen beurzen, liep de rente weer voorzichtig op tot iets boven de 0,90%. Er komt een nieuwe regering in Amerika. Deze wil de belastingen fors gaan verhogen. Dat zal de inflatie laten toenemen. Om dit binnen de perken te houden, zal de rente voorzichtig oplopen. Wellicht zelfs richting de 2%. Dat is historisch gezien nog steeds laag, maar wel 100% hoger dan daar we nu staan. Maar zelfs met een rente van 2% zullen obligaties niet een concurrent worden van aandelen. Door de hoge kosten voor het bestrijden van het Corona virus en alle steunmaatregelen die de regering heeft moeten toepassen, zal de FED en de regering de rente graag laag willen houden. Zolang we onder de 3% in het 10 jarig papier blijven, kan de economie rustig groeien. Dus mochten we oplopen naar 3% maken we ons geen zorgen. In Europa zal men een kleine inhaalslag maken. Daar is de rente nog steeds negatief, maar ook daar zal de rente voorzichtig oplopen. Maar in hele kleine stapjes. Ook in Azië zien wij de rente voorzichtig oplopen. Maar dit heeft meer te maken met een verdere groei van de wereld economie. Het rente beleid is ook van belang voor de valuta en de wisselkoersen. Het lijkt ons niet een jaar om zomaar in obligaties te gaan beleggen. Er komen betere alternatieven dit jaar.

Valuta’s:

Door de sneller stijgende rente in Amerika en de minder snel oplopende rente Europa, zal de dollar in kracht kunnen toenemen. We sloten het jaar rond de $1,21. Maar doordat we verwachten dat het renteverschil tussen Amerika en Europa zal oplopen, denken wij dat het een kwestie van tijd is voordat we richting de $1,10 zullen gaan. Iets wat de export van Amerika naar bijvoorbeeld Europa zal bemoeilijken. De Amerikaanse economie zal daar minder last van hebben, omdat men vooral voor de Amerikaanse markt produceert. Maar een sterkere dollar zal goed zijn voor de exporterende landen van Europa richting Amerika. Voor Amerikanen worden door een sterkere dollar, Europese producten goedkoper. Nu de Brexit een fijt is geworden, is het even afwachten wat het Pond gaat doen. Er zijn daar teveel onzekerheden over om daar nu een voorspelling op los te laten. Wellicht dat we volgend jaar daar een beter beeld over hebben. Voor de Aziatische markt verwachten wij dat bijna alle valuta’s in kracht zullen toenemen. Vooral ten opzichte van de Euro. Hierdoor kunnen producten vanuit Azië langzaam duurder worden. Dat zou de groei van Azië kunnen beïnvloeden. Al denken wij dat men vooral binnen Azië meer gaat gebruiken binnen de eigen regio en daarmee de effecten met Europa minder zal gaan voelen.

Bedrijfsresultaten:

Net als vorig jaar denken wij dat de bedrijfsresultaten in Amerika zich beter blijven ontwikkelen dan de verwachtingen. Wij denken dat de dollar in waarde zal gaan toenemen maar omdat men vooral voor de binnenlandse markt produceert zullen alleen de exporteurs hier last van kunnen krijgen. De bekende FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google [Alphabet]) bleven aan het einde van 2020 achter met de rest van de markt. Bijna het hele lijstje zal te maken krijgen met juridische problemen. Veel mensen vinden dat deze bedrijven te groot zijn geworden en machtsmisbruik plegen. Het leiderschap van de markten zal dus overgenomen moeten worden door andere bedrijven. Vooral de middelgrote bedrijven stonden aan het einde van 2020 in de belangstelling. Vooral de bedrijven die zich bezig houden met de binnenlandse markt zullen het naar verwachting goed gaan doen. Veel hangt af hoe de consument zich blijft gedragen. In het afgelopen jaar zagen we vooral veel online aankopen. Nog veel sterker dan in de voorgaande jaren konden bedrijven die hun goederen en diensten via het internet konden aanbieden, een grote voorsprong opbouwen tegenover de traditionele bedrijven. Deze ontwikkeling zal zich in 2021 verder voortzetten. Ook in Europa en Azië zagen we dat. De software ontwikkelaars hebben mooie tijden. Hoe langer de mensen binnen blijven, hoe meer er online gekocht wordt. De traditionele winkels zullen het moeilijk blijven hebben. Doordat er meer en meer online wordt gedaan zal het voorspellen van bedrijfsresultaten ook moeilijker worden voor de analisten. Wij verwachten meer positieve verassingen in 2021 dan negatieve verassingen.  

Grondstoffen:

Bijna alle grondstoffen worden in Amerikaanse dolars genoteerd. Dus als we uitgaan van wat we hierboven geschreven hebben, zou het voor andere landen duurder worden om grondstoffen te kopen in hun eigen valuta, als de Amerikaanse dollar inderdaad in waarde stijgt. In het laatste deel van 2020 zagen we dat de grondstofprijzen aan het stijgen waren. Dit kwam vooral omdat men verwacht dat in het tweede deel van 2021 het normale leven weer op gang zal komen en daarmee de vraag naar grondstoffen zal toenemen. De beurzen kijken meestal negen maanden tot een jaar vooruit. In het afgelopen jaar was het reizen aan banden gelegd. Iedereen werkte thuis en veel bouwprojecten lagen stil. Er werden ook minder auto’s verkocht. Hierdoor was er flink minder vraag naar olie en bouwmaterialen. Toch zagen we de prijs van olie fors oplopen. Halverwege dit jaar zagen we dat we minder dan $12 voor een vat olie moesten betalen. Aan het einde van 2020 stond de prijs van een vat olie rond de $48,52. Dit kwam ook omdat men de productie flink aan banden had gelegd. Ook de prijs van koper liep in de laatste maanden van 2020 op. We sloten rond de $3,50. Er was vooral vraag uit China naar dit metaal. Ook de goudprijs is in 2020 flink gestegen, naar een prijs van $1.895. Mocht de dollar daadwerkelijk stijgen, dan zal dit niet veel invloed hebben op de prijzen van de grondstoffen. De reden is niet omdat het niet belangrijk is, maar meer omdat de vraag explosief kan gaan toenemen. Maar ook hier is alles afhankelijk van wat het virus gaat doen en hoe dat ons dagelijks leven gaat beïnvloeden. Als we inderdaad in het tweede helft van 2021 weer terug kunnen naar hoe het was voordat het virus in alle hevigheid toe sloeg, dan zien wij de vraag naar grondstoffen dus fors toenemen. Veel projecten die zijn blijven liggen in 2020 zullen in een kort tijdsbestek weer van de grond komen. De consumenten hebben niet veel uit kunnen geven, omdat veel bedrijven gesloten waren en die zullen opeens zaken gaan kopen die voor lange tijd op het verlanglijstje stonden. Denk aan auto’s en andere luxe artikelen. Kortom wij zien een grote vraag naar materialen die de koersen wel een flink kunnen opdrijven. Daarmee komt de inflatie ook weer om de hoek kijken, al voorzien we geen lange periode van inflatie.

Regio’s:

Voor 2021 verwachten wij dat vooral de Aziatische regio het goed zal doen. We zien in China dat men al is overgegaan tot de orde van de dag. Daar worden maar weinig Corona besmettingen gemeld en is het leven weer zoals van voor de uitbraak. Ook de rest van Azië begint weer het normale leven te krijgen, al zijn daar nog wel uitbraken. Door de luchtvervuiling in de grote steden was men gewend mondkapjes te dragen en beter op hygiëne te letten. Dat werpt in 2021 zijn vruchten af. De vraag naar grondstoffen en producten zal verder toenemen. Maar men zal vooral vraag hebben voor regionale producten en daarmee de verwachte stijging van de Amerikaanse dollar nauwelijks te voelen. Men zal dus wel goedkoper naar Amerika kunnen exporteren wat de vraag nog verder zal aanwakkeren. In Amerika verwachten we eigenlijk ook een groei, al moeten we even aanpassen aan een nieuwe regering. Dus pas in de tweede helft van 2021 zien we de groei pas echt toenemen. Europa zal wat langer achter blijven. De import wordt wat duurder en de vraag naar producten zal niet zo snel toenemen als dat in andere delen van de wereld. Ook Latijns Amerika zal het beter doen dan Europa naar verwachting. Dit omdat met de nieuwe regering de weg weer verder open staat voor meer handel met Amerika. Rusland is vooral afhankelijk van wat de olieprijs doet. Met de verwachting dat ook de prijs van olie verder kan stijgen en dat de OPEC plus andere landen meer gaan produceren om aan de vraag te voldoen, zien wij ook Rusland het weer goed gaan doen in 2021. Kortom Azië heeft onze voorkeur. Dan komt Amerika op de voet gevolgd door Latijns Amerika en Rusland. Europa wel groei, maar minder groot dan de voorgenoemde regio’s. Binnen Europa kijken we het liefs naar Duitsland en Nederland. Hoewel wij denken dat ook België, Spanje en zelfs Italië ons kunnen verassen. De grootste vraag binnen die regio is wat Engeland gaat doen. De Brexit is een fijt. Veel zaken zijn doorgerekend, maar of alles loopt, zoals men berekend heeft valt nog maar te zien. Er is teveel onduidelijk voor ons om een goed oordeel te kunnen vellen, dus blijven we u even een voorspelling schuldig. Volgend jaar zal er meer duidelijkheid zijn.

Beleggingsinstrumenten:

Daar we niet veel beweging zullen zien in de obligaties, hebben we niet de behoefte om veel in deze sector te beleggen. Behalve als we een langere periode van onrust zien. Dan zien wij dit als een vluchthaven. Maar mocht de rente voorzichtig oplopen, dan is dat niet makkelijk voor deze fondsen om een goed rendement te geven. De favoriete landen hebben we hierboven genoemd, dus landen fondsen is een prima alternatief voor individuele aandelen uit deze landen. Exchange Traded Funds voor olie en koper lijken ons een prima investering. Sinds 2016 hebben we gezien dat er meer en meer geld in fondsen wordt gestopt. De aantrekkelijkheid van individuele aandelen was aan het afnemen. Maar omdat we van een rente gedreven economie naar een winst gedreven economie gaan, denken wij dat het kopen van individuele aandelen weer aantrekkelijk zal gaan worden. Kies eerst een land uit waar u wilt beleggen, kies daarna een sector uit waarvan u denkt dat die het goed zal doen. Als laatste stap kiest u een goed aandeel uit in deze bewuste sector. Wij denken dat deze ontwikkeling een van de belangrijkste omschakelingen van 2020/2021 zal zijn. Zoals een zeer ervaren handelaar ons vertelde, we gaan terug naar de tijd van voor 2000, toen beleggen nog leuk was. Een ander fenomeen dat we in 2020 hebben gezien is dat de mensen veel meer risico’s willen nemen. Veel mensen zijn thuis gaan werken en hebben beleggingsrekeningen geopend bij brokers en banken die goedkoop waren. Hierdoor is er een ander soort belegger op de markten gekomen met minder ervaring, maar die graag risico’s wil lopen. Als we kijken naar de “oude” maatstaven, dan zien we dat de aandelen markten wereldwijd veel te hoog staan, ten opzichte van de risico’s die er zijn en de onzekerheden. Doordat mensen meer risico’s willen lopen, zullen er ook meer beleggingsproducten op de markt komen die een hefboom aanbieden. Met deze hefboom kan men dus meer winst/verlies maken dan met de traditionele producten. Dit zet de weg open voor nog grotere uitslagen dan dat we in het verleden gezien hebben. We zijn alert op wat komen gaat, maar 2020 heeft ons laten zien dat we hier rekening mee moeten houden. De markten zijn in de geschiedenis nog nooit zover hersteld en hebben we ongekende sprongen gezien. Of dit blijvend is? De volgende correctie zal het ons leren.

Sectoren in de Amerikaanse markt:

Momenteel vinden wij de aandelen aan de dure kant. Maar zoals hierboven geschreven, “the trend is your friend”. Beleggen is in 2020 enorm veranderd en wij proberen mee te gaan in het “nieuwe” beleggen, maar blijven dus heel voorzichtig.

De banken sector lijkt aan een wedergeboorte bezig. Een bank verdiend geld door het verschil in de rente tussen geld dat men ontvangt (spaargeld) en geld dat men uitgeeft (leningen, hypotheken). Wij denken dat we in 2020 het laagste punt van de rente voor de komende periode gezien hebben. We verwachten niet dat de rente fors gaat oplopen, maar de beurzen kijken vaak vooruit. Als de rente gaat oplopen, kan ook het rente verschil groter worden, waardoor de bank makkelijker geld verdiend, tegen een lager risico. De infrastructuur sector is een sector welke jarenlang alleen maar klappen heeft gehad. In de afgelopen tien jaar is er maar weinig aan onderhoud gedaan aan bijvoorbeeld wegen. Daar zal een inhaalslag gemaakt gaan worden. De oliesector zal het na drie jaar van het ondergeschoven kindje te zijn geweest weer gaan opkrabbelen. Zeker als de prijs van olie langzaam blijft stijgen. De grote bedrijven die ook nog eens een mooi dividend rendement geven zullen het goed doen. Al zullen de speculatieve bedrijven de show nog wel eens kunnen gaan stelen. De olieprijzen waren in 2020 opgelopen, maar de aandelen bleven achter. Wij denken dat deze sector een inhaalslag kan gaan maken. Verder kijken wij naar de beveiliging sector. Niet zozeer de fysieke beveiliging, maar de beveiliging voor computer systemen. We zien dat er meer en meer aan cyber criminaliteit wordt gedaan en dat er geld wordt gevraagd als je systeem wordt gekidnapt. Veel bedrijven hebben oudere systemen en zijn niet up to date met de laatste beveiligingen. Maar de tijden veranderen en het hacken van systemen komt steeds vaker voor. Dus ook deze sector heeft onze aandacht. Verder verwachten wij dat de sofware sector het nog druk gaat krijgen. Om te overleven heb je een goede website nodig waar mensen makkelijk hun goederen en diensten kunnen afnemen. Door de Corona is dat pijnlijk duidelijk geworden voor verschillende bedrijven. Een groot aantal grote bedrijven hebben 2020 niet overleefd, omdat men niet een goede webwinkel hadden. De vraag naar nieuwe software zal ook in 2021 fors blijven stijgen. Een sector waar we huiverig voor zijn is de bekende FAANG groep. Daar blijven we even vanaf, totdat er meer duidelijkheid komt. Het thuis werken en vrije tijd beleven zal nog wel een topic zijn voor 2020. Want wij hebben niet het idee dat we opeens vrij van Corona zullen zijn per 1 juli 2020. De reis en verblijf sector lijkt ons wel aantrekkelijk. Hoewel we er meteen bij moeten zeggen dat we ons hart vasthouden voor de rederijen. Het cruise toerisme zal voorlopig niet op gang komen en de kosten van het niet kunnen varen zijn astronomisch. Dus of deze bedrijven dat vol kunnen houden, dat betwijfelen we ten zeerste. Maar de hotels krijgen weer langzaam bezoekers en het lijkt erop dat de luchtvaart maatschappijen weer meer en meer passagiers krijgen. Dus ook deze twee sectoren zullen het naar verwachting goed gaan doen in 2020.

 

Als voetnoot willen we wel het volgende nog even kwijt. Al onze voorspellingen ten spijt, alles valt of staat met wat het Corona virus gaat doen. Als we weer een heropleving krijgen dan kan alles in de prullenbak. Net als wat vorig jaar gebeurde. We gaan ervan uit dat het Corona virus langzaam onder controle komt en dat we weer kunnen werken op kantoor er op vakantie kunnen. Dat winkels weer open gaan in het tweede helft van dit jaar en dat we weer terug kunnen gaan naar ons leven van voor 2020, met wellicht wat kleine aanpassingen.

De consumenten hebben in 2020 flink gespaard. Iedereen wil vakantie vieren en vieren dat we weer “normaal” kunnen leven. Dus de bestedingen kunnen fors toenemen. Dat is iets wat wij verwachten. We gaan het zien wat 2021 ons brengt.

 

Namens ons team van Kaat Vermogensbeheer NV wensen wij u een goed, gezegend en een (financieel) gezond 2021 toe! Een jaar waar al uw wensen mogen uitkomen.