week van 6 januari

6-01-2020

Vooruitzicht 2020.

We gaan ons weer wagen aan de meest moeilijke beursnotitie van het jaar. Namelijk een voorspelling doen voor het komende jaar. Het zal wederom een jaar worden dat in teken zal staan van de betrekkingen tussen China en Amerika en de verkiezingen in Amerika. 2019 was een top jaar. Dat zullen we in 2020 niet kunnen herhalen. Het eerste deel van 2017 zal het meest onrustig zijn. Later in januari horen we meer over Brexit. Dat zal voor onrust op de markten kunnen zorgen. In maart is er “super Tuesday” oftewel 1/3 van de Amerikaanse bevolking zal dan stemmen. Dat zal een beter beeld gaan geven wie er in november de grote verkiezingen zal gaan winnen. Deze zal in november plaats vinden, dus ook in de aanloop hiervan kunnen we nogal wat bewegingen verwachten.

Daarnaast zal Europa zich zorgen gaan maken over hun eigen groei. Deze blijft tot nu toe achter ten opzichte van Amerika. Maar wellicht doordat China en Amerika een overeenkomst hebben, kan dit verkeren. Mochten we inderdaad verdere groei wereldwijd zien, dan is de kans groot dat de Europese beurzen het beter gaan doen dan die van Amerika. Ook de grondstoffen markten zullen weer een belangrijke rol gaan spelen. Zal olie verder stijgen? Wat gaat goud doen en wat gaat koper doen? Daarnaast is de belangrijkste vraag voor dit jaar of de Amerikaanse markt rente gedreven blijft, of dat we eindelijk terug gaan naar een winst gedreven markt. Kortom, genoeg om naar uit te kijken. Laten we een start maken en zien wat wij denken dat er gaat gebeuren voor 2020.

                 

Wij verwachten voor 2020 de volgende trends:

Rente:

We verwachten dat de Amerikaanse rente in 2020 gelijk zal blijven. In 2019 heeft de FED de markten verrast met meer dalingen dan voorspeld. Men zal dit jaar gebruiken om de gevolgen hiervan te zien. Alleen als de inflatie gaat oplopen zien wij een mogelijkheid dat de rente in Amerika gaat oplopen. Een echte achteruitgang van de Amerikaanse economie zien we niet gebeuren, dus de noodzaak om de rente te verlagen is er niet. Wij verwachten niet dat de extreem lage rentes wereldwijd snel zullen oplopen. Veel landen hebben nog te maken met een negatieve rente. Met een sterker wordende wereld economie zullen deze langzaam verdwijnen. Zolang we onder de 3% in het 10 jarig papier blijven, kan de economie rustig groeien. Dus mochten we oplopen naar 3% maken we ons geen zorgen. In Europa zal men een kleine inhaalslag maken. In andere woorden, daar zal de rente voorzichtig oplopen. Maar in hele kleine stapjes. Ook in Azië zal de rente voorzichtig oplopen. Maar dit heeft meer te maken met een verdere groei van de wereld economie. Het rente beleid is ook van belang voor de valuta en de wisselkoersen. Het lijkt ons niet een jaar om zomaar in obligaties te gaan beleggen. Er komen betere alternatieven dit jaar.

Valuta’s:

Door de gelijkblijvende rente in Amerika en de oplopende rente Europa, zal de dollar verder in kracht afnemen. We sloten het jaar rond de $1,11. Maar doordat we verwachten dat het renteverschil tussen Amerika en Europa zal teruglopen, denken wij dat het een kwestie van tijd is voordat we richting de $1,15 zullen gaan. Iets wat de heer Trump graag zou zien. Omdat we verwachten dat de rente het minst snelst op gaat lopen in Amerika, denken wij dat de dollar ten opzichte van bijna alle valuta’s zwakker zal worden. De Brexit is van belang hoe snel de zaken zich gaan ontwikkelen in Europa. Mocht dat verder uitblijven, dan kan dat zorgen voor wat onrust in Europa en daarmee de Euro. Maar mocht dit toch snel worden opgelost, dan kan men weer overgaan tot de orde van de dag, wat de Euro alleen maar sterker zal maken, net zoals het Britse Pond. Want duidelijkheid is waar men naar hunkert in Engeland. Zodra de Brexit een fijt is, denken wij dat de Pond een sprong naar boven kan maken ten opzichte van alle valuta’s. Bedrijfsresultaten:

Net als vorig jaar denken wij dat de bedrijfsresultaten in Amerika zich beter blijven ontwikkelen dan de verwachtingen. Wij denken dat de dollar in waarde zal gaan afnemen, kunnen de grote bedrijven het wel eens beter gaan doen dan de middelgrote en kleine bedrijven. Dit zou wel eens een verassing kunnen zijn voor de markten. Wij denken wel dat de kleine bedrijven het goed zullen blijven doen, omdat de Amerikaanse consument zal blijven kopen. De consumenten in Amerika waren ook in 2019 de kracht achter de Amerikaanse economie. Als er meer vooruitgang wordt geboekt met de onderhandelingen tussen China en Amerika, kunnen wellicht de invoerheffingen naar beneden, waardoor producten goedkoper zullen worden, wat natuurlijk een stimulans is voor beiden economieën. Maar ook de wereld economie zal hiervan blijven profiteren. Een grote onzekerheid wordt dan weg genomen. Door een goedkopere dollar kan Amerika makkelijker exporteren. Aan de andere kant zullen de producten vanuit andere landen dan duurder worden voor de Amerikaanse consument. Iets wat nadelig is voor de exporterende landen die zaken doen met Amerika.

Grondstoffen:

Bijna alle grondstoffen worden in Amerikaanse dolars genoteerd. Dus als we uitgaan van wat we hierboven geschreven hebben, zou het voor andere landen goedkoper worden om grondstoffen te kopen in hun eigen valuta, als de Amerikaanse dollar inderdaad in waarde daalt. Momenteel zien we veel onrust tussen Amerika en Iran. Dat zorgde ervoor dat de goudprijs steeg naar een niveau dat we in 7 jaar niet gezien hebben. Ook de prijs van een vat olie steeg sterk. Voor de goudprijs denken wij dat de stijging van de afgelopen periode meer een vlucht is naar een veilig haven, dan dat goud verder omhoog zal gaan. Mochten de rente tarieven langzaam maar zeker oplopen, dan wordt het minder aantrekkelijk om een veilige vluchthaven aan te houden, die verder niks oplevert. De prijs van een vat olie, zien we daarentegen wel verder stijgen. Mede door een zwakker wordende dollar, maar vooral omdat we denken dat de wereldeconomie het goed zal blijven doen. Buiten de olie denken wij dat ook de prijs van koper verder zal gaan oplopen. Dit metaal wordt vooral in de bouw gebruikt. Na een moeilijk jaar in vooral China, lijkt het erop dat men weer wil gaan bouwen. Dit metaal is een goede graadmeter van de wereldeconomie. Het zal ons niets verbazen als koper een van de grootste stijgers van de grondstoffen in 2020 zal blijken te zijn. De heer Trump heeft aangekondigd veel geld te steken in de infrastructuur van Amerika. Dit is tot op heden nog niet echt gebeurd. Maar we denken wel dat dit in de komende jaren verder de aandacht zal krijgen. Daarnaast zien we ook dat water een belangrijk onderdeel zal gaan worden. Zoet water is iets wat steeds moeilijker te krijgen is. Dus ook daar verwachten we in de komende jaren veel investeringen. Uranium is een grondstof waar we niet veel van verwachten, we volgen het wel, maar het geeft ons nog geen koop signaal. Wij blijven daar dan momenteel ook ver bij vandaan. Olie en koper zijn de belangrijkste drijfveren voor een verdere stijging van de grondstoffen markten.

Regio’s:

We denken dat Amerika het goed zal blijven doen in 2020. Maar omdat de beurzen in Amerika al zo fors gestegen zijn, denken wij dat andere beurzen het beter zullen gaan doen. Men moet in Amerika een inhaalslag gaan maken ten opzichte van de beurzen. Dat betekent dat we de Amerikaanse economie wel verder zien groeien, maar dat de stijgingen op de beurzen in Amerika beperkt zullen blijven. De grootste winnaar zou wel eens China kunnen zijn, mits men inderdaad meer overeenkomsten met Amerika kan sluiten. De Chinese economie had het zwaar in de afgelopen paar jaar door de maatregelen van Amerika. Nu er wat ontspanning lijkt te komen, zou China hier wel eens optimaal van kunnen profiteren. Met een opleving in China, kunnen ook de overige Aziatische landen een verdere stijging verwachten. Veel van deze landen leveren weer goederen aan China. Doordat in Amerika de interne markt het goed zal blijven doen en de export vanuit Amerika kan toenemen door een dalende dollar, zouden de Latijns Amerikaanse landen wel eens voor een verassing kunnen zorgen. Zolang er politieke stabiliteit is in deze landen, kan men profiteren van de export van Amerika. Door een stijging van de olieprijs kan Rusland ook profiteren. Een groot deel van hun inkomsten komt uit de olie industrie. Dus ook voor Rusland blijven we optimistisch. Europa blijft een verhaal apart. Brexit is nog steeds niet klaar. Mocht dat eind januari tot tevredenheid opgelost worden, dan zal Engeland een stap naar voren kunnen maken. Dus daar gaat onze voorkeur naar uit. De rest van Europa zal te maken krijgen met een sterkere Euro, wat de grondstoffen goedkoper maakt, maar de export naar Amerika duurder. We volgen Europa op de voet, maar we denken nog steeds dat er andere landen en regio’s zijn waar makkelijker geld te verdienen valt. Spanje deed het goed in 2019 en we verwachten datzelfde in 2020. Nederland, België en Duitsland, zullen samen met Frankrijk de kar moeten gaan trekken. Of dat gaat lukken is de vraag. We zijn dan ook niet echt enthousiast om in Europa te beleggen.

Beleggingsinstrumenten:

Daar we niet veel beweging zullen zien in de obligaties, hebben we niet de behoefte om veel in deze sector te beleggen. Behalve als we een langere periode van onrust zien. Dan zien wij dit als een vluchthaven. Maar mocht de rente voorzichtig oplopen, dan is dat niet makkelijk voor deze fondsen om een goed rendement te geven. De favoriete landen hebben we hierboven genoemd, dus landen fondsen is een prima alternatief voor individuele aandelen uit deze landen. Exchange Traded Funds voor olie en koper lijken ons een prima investering. Sinds 2016 hebben we gezien dat er meer en meer geld in fondsen wordt gestopt. De aantrekkelijkheid van individuele aandelen was aan het afnemen. Maar omdat we van een rente gedreven economie naar een winst gedreven economie gaan, denken wij dat het kopen van individuele aandelen weer aantrekkelijk zal gaan worden. Kies eerst een land uit waar u wilt beleggen, kies daarna een sector uit waarvan u denkt dat die het goed zal doen. Als laatste stap kiest u een goed aandeel uit in deze bewuste sector. Wij denken dat deze ontwikkeling een van de belangrijkste omschakelingen van 2019/2020 zal zijn. Zoals een zeer ervaren handelaar ons vertelde, we gaan terug naar de tijd van voor 2000, toen beleggen nog leuk was.

Sectoren in de Amerikaanse markt:

De banken sector lijkt aan een wedergeboorte bezig. Een bank verdiend geld door het verschil in de rente tussen geld dat men ontvangt (spaargeld) en geld dat men uitgeeft (leningen, hypotheken). Wij denken dat we in 2019 het laagste punt van de rente voor de komende periode gezien hebben. We verwachten niet dat de rente fors gaat oplopen, maar de beurzen kijken vaak vooruit. Als de rente gaat oplopen, kan ook het rente verschil groter worden, waardoor de bank makkelijker geld verdiend, tegen een lager risico. De infrastructuur sector is een sector welke jarenlang alleen maar klappen heeft gehad. In de afgelopen tien jaar is er maar weinig aan onderhoud gedaan aan bijvoorbeeld wegen. Daar zal een inhaalslag gemaakt gaan worden. De oliesector zal het na drie jaar van verliezen ook dit jaar weer verder gaan stijgen. De olieprijzen waren in 2019 opgelopen, maar de aandelen niet. Dit komt vanwege de regelgeving. Maar wij denken dat deze sector een inhaalslag kan gaan maken. De laatste sector welke we onder uw aandacht willen brengen is de beveiliging sector. Niet zozeer de fysieke beveiliging, maar de beveiliging voor computer systemen. We zien dat er meer en meer aan cyber criminaliteit wordt gedaan en dat er geld wordt gevraagd als je systeem wordt gekidnapt. Veel bedrijven hebben oudere systemen en zijn niet up to date met de laatste beveiligingen. Maar de tijden veranderen en het hacken van systemen komt steeds vaker voor. Dus ook deze sector heeft onze aandacht. Wij denken dat de koopkracht in Amerika nog verder zal stijgen. Ook het besteedbaar inkomen zal blijven stijgen. Die combinatie kan ervoor zorgen dat we nog niet aan het einde zijn van de stijgingen van de aandelen beurzen welke nog jaren kan duren. Helaas zal dit niet in een rechte lijn gaan. Zeker niet na de forse stijging van 2019. Ondanks dat de rente gelijk blijft en in sommige landen zal gaan oplopen, denken wij dat we weer meer gaan kijken naar de winst cijfers van de bedrijven. Een zeer gezonde ontwikkeling. De markten zijn in onze beleving krachtig genoeg om de extreem lage rente vaarwel te zeggen en ons weer naar een “normale” economie te brengen. Dat is goed nieuws voor de pensioenfondsen en de grote professionele beleggers. Die zullen weer meer durven te beleggen in aandelen. Daardoor zal ook de particuliere belegger weer vertrouwen krijgen om op de beurzen te beleggen. Veel beleggers zijn nog steeds onder belegd in aandelen. Een forse sprong verwachten we niet in 2020. Maar wat helpt in onze gedachte is dat er nog heel veel geld langs de zijlijn staat, wat nog belegd dient te worden. Dat zorgt er dus voor dat wij denken dat we nog jarenlang kunnen stijging. Om in honkbal termen te blijven, we zitten in de 6e inning van de 9 die er normaal gesproken gespeeld worden.

 

Wij wensen u een (financieel) gezond 2020 toe, waar al uw wensen mogen uitkomen.